​ 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐇𝐔𝐘𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐃𝐀̣ 𝐋𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̂𝐌 𝐂𝐇𝐔̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̆́𝐂 𝐗𝐈𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐄𝐌 𝐓𝐔̛̀ 𝟓 Đ𝐄̂́𝐍 𝐃𝐔̛𝐎̛́𝐈 𝟏𝟐 𝐓𝐔𝐎̂̉𝐈

​ 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐇𝐔𝐘𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐃𝐀̣ 𝐋𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̂𝐌 𝐂𝐇𝐔̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̆́𝐂 𝐗𝐈𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐄𝐌 𝐓𝐔̛̀ 𝟓 Đ𝐄̂́𝐍 𝐃𝐔̛𝐎̛́𝐈 𝟏𝟐 𝐓𝐔𝐎̂̉𝐈

  𝐏𝐇𝐔̣ 𝐇𝐔𝐘𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 𝐃𝐀̣ 𝐋𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̂𝐌 𝐂𝐇𝐔̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̆́𝐂 𝐗𝐈𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐄𝐌 𝐓𝐔̛̀ 𝟓 Đ𝐄̂́𝐍 𝐃𝐔̛𝐎̛́𝐈 𝟏𝟐 𝐓𝐔𝐎̂̉𝐈 Để bảo vệ sức khỏe trẻ em và duy trì bền ...
𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐩 𝟓𝐤 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗

𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐩 𝟓𝐤 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới” Các bé cùng  “Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” phòng chống đại dịch Coviid ...
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐞̉

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐞̉

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐞̉ Dinh dưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển chiều cao của bé. Vậy thực phẩm nào sẽ giúp bé đạt chiều ...
"𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮"

"𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮"

📣📣📣 Trường MN Dạ Lan Hương xin Kính gửi đến quý phụ huynh 📣📣📣     "𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐"                   ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~📝 Đề nghị phụ huynh nghiêm túc thực hiện công ...
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

'' Để giúp phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trong thời gian chưa đến trường, Vụ GDMN phối hợp với VTV7 xây dựng chương trình: " Ở NHÀ MÙA DỊCH" dành cho các bậc cha mẹ và trẻ ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 17
Tháng trước : 745