TRƯỜNG DẠ LAN HƯƠNG RA QUÂN DỌN DẸP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HỌC SAU BÃO.
             🌳🌥🌳🌥🌳🌥🌳🌥🌳🌥🌳🌥
🍀 Nhằm khắc phục lại cảnh quan môi trường sau bão Noru. CBGVNV tổng vệ sinh môi trường học, dọn dẹp khắc phục cảnh quan sau Bão Noru, trong và ngoài xung nhà trường nhằm chuẩn bị công tác đón trẻ đi học lại 📮
    ✍️ Hẹn gặp các bạn nhỏ vào ngày mai nhé ❤️
#Trường_Mn_Dạ_Lan_Hương