THÔNG BÁO:
 

THÔNG BÁO:
- Kính thưa quý phụ huynh!
 Thực hiện Công văn số 2581/UBND- KGVX ngày 03 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19. 
Trường Mầm Non Dạ Lan Hương kính thông báo đến quý phụ huynh: Học sinh tạm nghỉ học bắt đầu từ 0h thứ ba, ngày 04 tháng 5 năm 2021.
Nhà trường sẽ kịp thời thông tin đến quý phụ huynh khi có thông báo mới. 
Kính mong quý phụ huynh phối hợp thực hiện❤❤.
 Xin chân thành cảm ơn!