Văn bản liên quan

 Công văn số 860/BQLATTP-TTKN ngày 10/9/2020 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố về việc tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học

https://youtu.be/YmKNhDSCma4

 

Ngày ban hành:
11/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực