Văn bản liên quan
Công văn số 1547/UBND-VP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của UBND quận Hải Châu về việc triển khai tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020
Ngày ban hành:
24/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 2234/SGDĐT-CTrTT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Sở GD&ĐT về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới 2020-2021
Ngày ban hành:
09/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 8 năm 2020
Ngày ban hành:
18/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo số 23/TB-PGDĐT ngày 4/8/2020 của Phòng Giáo dục về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục.
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 7/2020
Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 6/2020
Ngày ban hành:
06/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2, năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
16/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 1224/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục về việc tcấp tài khoản giải pháp Microsoft Office 365 để dạy học trực tuyế
Ngày ban hành:
19/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 1223/SGDĐT-GDTH ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục về việc triển khai chương trình phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh Tiểu học
Ngày ban hành:
19/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 64/PGDĐT-TH ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục về việc tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
19/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 5/2020
Ngày ban hành:
05/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 7/2018
Ngày ban hành:
07/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực