Bé Tập đội mũ bảo hiểm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 

Hoạt động:   Bé Tập đội mũ bảo hiểm 

I. Mục đích yêu cầu:

        - Trẻ biết đội mũ bảo hiểm đúng cách.

        - Biết được tác dụng và tác hại của việc đội mũ bảo hiểm.

        - Thực hành đội mũ bảo hiểm, thông qua trò chơi : “Ai nhanh nhất”

        - Trẻ biết khi đi xe môtô phải đội mũ bảo hiểm

        - Rèn cháu tính tự lập phục vụ bản thân.

II. Chuẩn bị:

        - Mũ bảo hiểm đủ cho các cháu.

        - Mũ len, mũ vải…

        - Một đoàn tàu để cho trẻ chơi phân loại mũ.

        - Một số hình ảnh liên quan đến việc đội mũ bảo hiểm.

III. Tiến trình hoạt động:

A. Hoạt động mở đầu:

        - Trẻ hát và vận động theo bài hát: “Đi đường em nhớ”

B. Hoạt động trọng tâm:

* Hoạt động 1:  Trò chơi “phân loại mũ”. 

        - Cô lái đoàn tàu chở các loại mũ (vải, len, bảo hiểm) cho trẻ quan sát và tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “phân loại mũ”.

+ Luật chơi : trẻ biết phân loại mũ theo công dụng

+ cách chơi:

- Trẻ về 3 đội và chọn mũ theo yêu cầu của cô theo công dụng (Mùa hè, mùa đông, khi đi môtô)

        - Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

        - Cô lần lượt hỏi trẻ: Đây là mũ gì? Mũ này để làm gì?

        - Thế! vì sao các con biết đây là mũ bảo hiểm? cô gọi một vài trẻ trả lời

        - Tất cả ý kiến của các con đều đúng, vì vậy mà người ta gọi đây là mũ bảo hiểm.

        - Khi nào mình đội mũ bảo hiểm vậy các con? trẻ nêu lên suy nghĩ của mình.

        - Ngồi trên xe ô tô hoăc xe xích lô thì các con có đội mũ bảo hiểm không?

        - Vì sao mọi người phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe môtô? trẻ thảo luận

        - Nếu như không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe môtô  thì điều gì sẽ xảy ra?

        - Cô giải thích: các con ạ không phải không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe môtô là bị té, bị ngã, bị tai nạn, bị chết như các con nghĩ đâu, mà không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe môtô trước hết là vi phạm luật giao thông, ngoài ra nó còn bảo vệ cái đầu của mình khi ngã sẽ không bị nguy hiểm.

        - Cô cho trẻ xem hình ảnh liên quan đến việc đội mũ bảo hiểm (Không đội mũ bảo hiểm, bị công an bắt, đội mũ không cài dây an toàn, mũ rơi dẫn đến bị tai nạn) và trò chuyện với trẻ về nội dung các hình ảnh trên.

        - Cô đội mũ đồng thời hướng dẫn cách đội mũ cho trẻ cùng quan sát và thảo luận.

        - Vậy các con đã biết đội mũ bảo hiểm như thế nào là đúng cách chưa?            (Cô cho tất cả các cháu lấy mũ thực hành và quan sát và tập cho trẻ thực hiện đội mũ cho đúng cách).

        - Các con thật là giỏi. Bây giờ các con hãy thi đua với cô xem ai mở mũ nhanh nhất nào? Cô quan sát và giúp trẻ thực hiện.

        * Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh nhất”

        - Luật chơi: Yêu cầu trẻ đội mũ đúng cách.

        - Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội, thi đua nhau chạy lên lấy mũ về đội sau đó chạy về hàng, đội nào đội mũ nhanh nhất thì đội đó thắng.

        - Các con đã đội mũ đúng cách và bây giờ các con có muốn làm bác tài xế giỏi để tham gia luật giao thông không. 

C. Hoạt đông kết thúc:

        - Cô cho trẻ đội mũ bảo hiểm và chơi trò chơi “Bác tài xế giỏi” tuân theo tín hiệu đèn giao thông