📣📣📣 Trường MN Dạ Lan Hương xin Kính gửi đến quý phụ huynh 📣📣📣
     "𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐"
                   ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
📝 Đề nghị phụ huynh nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch covid_19 theo qui định "5k" khi ra vào trường liên hệ tuyển sinh. 😷🧴
☎️  Mọi thắc mắc phụ huynh vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0933981944 để được giải đáp. Trân trọng!

📣📣📣 Trường MN Dạ Lan Hương xin Kính gửi đến quý phụ huynh 📣📣📣
     "𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐"
                   ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
📝 Đề nghị phụ huynh nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch covid_19 theo qui định "5k" khi ra vào trường liên hệ tuyển sinh. 😷🧴
☎️  Mọi thắc mắc phụ huynh vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0933981944 để được giải đáp. Trân trọng!