🩸🩸🩸“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” “Hiến máu tình nguyện” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp và là trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.
💌 Đoàn viên Trường MN Dạ Lan Hương tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 📬📬📬 
#Trường_MN_Dạ_Lan_Hương
 

🩸🩸🩸“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” “Hiến máu tình nguyện” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp và là trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.
💌 Đoàn viên Trường MN Dạ Lan Hương tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 📬📬📬 
#Trường_MN_Dạ_Lan_Hương