🇻🇳 HỘI NGHỊ 🇻🇳
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021
VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2022
💐 Chi bộ đạt " Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2021 và 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021  
🌈 Chi bộ Trường MN Dạ Lan Hương xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo, Đảng uỷ, UBND phường Phước Ninh đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn để chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cảm ơn các đoàn thể, các đ/c đảng viên, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh luôn đoàn kết, đồng hành trong mọi hoạt động. Thân chúc các quí vị dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc! ❤️❤️❤️

🇻🇳 HỘI NGHỊ 🇻🇳
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021
VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2022
💐 Chi bộ đạt " Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2021 và 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021  
🌈 Chi bộ Trường MN Dạ Lan Hương xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo, Đảng uỷ, UBND phường Phước Ninh đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn để chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cảm ơn các đoàn thể, các đ/c đảng viên, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh luôn đoàn kết, đồng hành trong mọi hoạt động. Thân chúc các quí vị dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc! ❤️❤️❤️