CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

12

35 hs/ 1 phòng

II

Loại phòng học

12

55 m2/1 phòng

1

Phòng học kiên cố

15

55 m2/35 hs

2

Phòng học bán kiên cố

0

0

3

Phòng học tạm

0

0

4

Phòng học nhờ

0

0

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

1.880 m2

8.3 m2/ trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

750 m2

3.6 m2/ trẻ

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

-

-

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

98 m2

2.3 m2/ trẻ

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

-

-

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

18.2

0.52 m2/ trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

257.4

7055 m2/ trẻ

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

145 m2

0.37 m2/ trẻ

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

- Mẫu giáo 5-6 tuỗi

- Nhóm nhà trẻ, Mẫu giáo 3-4 tuổi, 4- 5 tuổi

 

 

Số bộ/nhóm

25/1nhóm

Số bộ/nhóm (lớp) 35/1lớp

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

Máy vi tính

Máy chiếu

18

01

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

14

 

2

Nhạc cụ ( Đàn organ, ghi ta, trống)

08

 

3

Máy phô tô

 

 

5

Catsset

07

1cái/ 1 nhóm lớp

6

Đầu Video/đầu đĩa

04

 

7

Thiết bị khác ( vi tính )

18

 

8

Đồ chơi ngoài trời

50

 

9

Ghế đúng quy cách ( bộ )

385 ghế

135 bàn

10 bộ/1 nhóm lớp

10

Thiết bị khác…( âm thanh)

01

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

360

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

 

Đạt chuẩn vệ sinh*

198 (18*20)

 

285 (19*15)

 

0.5

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

 

                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Hoài Thu