Chúc mừng các con đã đạt giải hội thi vẽ tranh "Chúng em với 5 điều Bác Hồ dạy" cấp quận năm học 2020-2021.💐💐💐