Chúc mừng năm mới 2022!  Kính chúc các CBGVNV, quí vị phụ huynh, các con học sinh thân yêu năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và bình an!