📎 Tiếp tục thực hiện chương trình “ Ngày chủ nhật xanh- Chiến dịch ra quân hãy làm sạch biển năm 2022” Sáng ngày 18/09/2022 Tuổi trẻ CĐ Trường MN Dạ Lan Hương- CĐ Trạm BPCK Cảng Tiên Sa hưởng ứng chiến dịch ra quân thực hiện công tác dọn dẹp, làm sạch môi trường biển.

📎Để nhanh chóng trả lại bãi biển sạch đẹp 2 chi đoàn thực hiện “ Chủ nhật xanh- làm sạch môi trường biển”. Nhằm thực hiện hoạt động thu gom rác thải, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, trả lại môi trường biển sạch đẹp. Đồng thời, góp phần tuyên truyền và giáo dục ý thức cho mọi người về bảo vệ môi trường; lan tỏa đến cộng đồng giá trị nhân văn và tinh thần tình nguyện vì môi trường.

✅ Đồng thời cùng trong sáng nay CĐ cùng CBGVNV Trường MN Dạ Lan Hương thực hiện ngày chủ nhật xanh thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà trường và trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ.

#Tuổi_Trẻ_Thanh_Niên

#CĐ_Trường_Mn_Dạ_Lan_Hương

#CĐ_Trạm_BPCK_Cảng_Tiên_Sa

#BảnLĩnh_SángTạo_TìnhNguyện_PhátTriển

#Trường_Mn_Dạ_Lan_Hương