Chuẩn bị đón năm học mới rồi. Cô đã chuẩn bị cho các con lớp học có rất nhiều đồ chơi, các góc chơi để cô trò chúng ta cùng nhau khám phá nhé.