Công tác chuẩn bị Chào năm học mới đã sẵn sàng. Việc còn lại là  chờ các thiên thần nhỏ của các cô nữa thôi nè!