Các Bé dùng vỏ sữa để xây doanh trại Bộ Đội qua hoạt động góc. 

​Thành quả của các Bé lớp Bé 3.

 
Giờ uống sữa của các Bé lớp Lớn 2
 

 

 Các bé lớp Lớn 3 làm đồ dùng, đồ chơi từ vỏ hợp sữa

 
Vỏ sữa cũng được các cô giáo lớp Lớn 3 tận dụng làm đồ dùng học tập trong các giờ dạy học
 

 

Các bé lớp Nhỡ 2 tham gia làm đồ chơi tái chế từ vỏ sữa cùng cô giáo.

 
  
 Các Bé xây dựng công viên bằng vỏ sữa
 

 

Giờ uống sữa của các bé lớp Nhỡ 1