Nha học đường là những hoạt động về chăm sóc và phòng bệnh răng miệng cho học sinh tại trường học nhằm từng bước chăm sóc sức khoẻ răng miệng, hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh răng miệng cho trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung, Công tác giáo dục nha khoa là một trong những nhiệm vụ của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ tại trường, 

     Ngày 11/12/2019 Nhà trường kết hợp cùng công ty Colgate - Palmolive tổ chức buổi sinh hoạt cho các Bé khối Mẫu giáo về cách chăm sóc Răng Miệng 

 

 

  Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt.