• Nguyễn Thị Hoài Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Bí thư Chi Bộ - Hiệu Trưởng nhà trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0935614899
  • Email:
   hoaithu293@gmail.com
 • Trần Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ( Giảng dạy) - Chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0919340947
  • Email:
   Thoa239@gmail
 • Đoàn Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ( Sức khỏe và nuôi dưỡng)
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979361261