UBND TP Đà Nẵng - Số 05: CHỈ THỊ Thực Hiện Giãn Cách Xã Hội Trên Địa Bàn Thành Phố Để Phòng, Chống Dịch COVID-19