📣📣📣THÔNG BÁO ĐI HỌC LẠI 📣📣📣
👉🏻Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng về việc cho học sinh ĐI HỌC LẠI từ ngày 13/10/2020 sau khi nghỉ học do mưa lớn.
BGH kính thông báo để Quý Phụ huynh được biết.
Trân trọng ./.