📣📣📣 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 📣📣📣

👉🏻Theo văn bản chỉ đạo số 2734/SGDĐT-VP về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 6
🌧🌬🌧🌬🌧🌬🌧🌬🌧🌬🌧🌬🌧🌬
🎓🎓🎓 Nhà trường xin thông báo:
CHO CÁC BÉ TIẾP TỤC NGHỈ HỌC NGÀY 12/10/2020 ( thứ Hai ) cho tới khi có thông báo mới. 
Kính thông báo để Quý Phụ huynh được biết.
Trân trọng ./.