ALO ALO 📣📣📣

Chúng ta có cuộc hẹn vào lúc 7h00 ngày 5/09/2021 cả nhà nhé!!

Nhà trường trân trọng gửi thư mời đến tất cả quí vị phụ huynh, các em học sinh trường Mầm non Dạ Lan Hương.