Ngày 7,8/4/2022 Trường Mầm non Dạ Lan Hương tổ chức Chương trình thiện nguyện “TRÁI TIM YÊU THƯƠNG 2” với thông điệp: “Cho đi là còn mãi” lan toả yêu thương đến những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đã nhận được nhiều sự đồng hành của các mạnh thường quân. Sự chung tay, chung sức với sự hỗ trợ tinh thần cùng với những đóng góp của các mạnh thường quân và quý phụ huynh là nguồn đóng góp vô cùng quý giá với những hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt cho toàn thể CBGVNV Trường Mầm non Dạ Lan Hương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các mạnh thường quân và quý phụ huynh.

Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ thường xuyên từ những vòng tay nhân ái của các mạnh thường quân và quý phụ huyn

Ngày 7,8/4/2022 Trường Mầm non Dạ Lan Hương tổ chức Chương trình thiện nguyện “TRÁI TIM YÊU THƯƠNG 2” với thông điệp: “Cho đi là còn mãi” lan toả yêu thương đến những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đã nhận được nhiều sự đồng hành của các mạnh thường quân. Sự chung tay, chung sức với sự hỗ trợ tinh thần cùng với những đóng góp của các mạnh thường quân và quý phụ huynh là nguồn đóng góp vô cùng quý giá với những hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt cho toàn thể CBGVNV Trường Mầm non Dạ Lan Hương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các mạnh thường quân và quý phụ huynh.

Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ thường xuyên từ những vòng tay nhân ái của các mạnh thường quân và quý phụ huyn