THÔNG BÁO   
👉🏻Theo văn bản chỉ đạo số 2730/SGDĐT-VP về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học do mưa lớn.
 Nhà trường xin thông báo:
CHO CÁC BÉ TIẾP TỤC NGHỈ HỌC NGÀY 10-10-2020 (thứ Bảy). VÀ ĐI HỌC LẠI NGÀY 12-10-2020 ( thứ Hai)
  Kính thông báo để Quý Phụ huynh được biết.
Trân trọng ./.