Thực hiện công văn số 150/KH-UBND của UBND quận Hải Châu về việc: Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác y tế trường học tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận năm học 2019 - 2020.

    Ngày 24 tháng 10 năm 2019 trường mầm non Dạ Lan Hương đã đón đoàn kiểm tra y tế của Quận về kiểm tra công tác y tế của nhà trương và nhà trường đã được Đoàn kiểm tra đánh giá rất cao đạt 99,05 điểm / 100 điểm xếp loại tốt.