<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5f5zYVBjfWk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Nhân dịp năm học mới 2020 - 2021 trường màm non dạ lan Hương kính chúc cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và toàn thể học sinh lời chúc  Sức khỏe - Hạnh Phúc, bước vào năm học mới có nhiều cố gắng, đạt nhiều tiến bộ mới, cùng nhau vượt qua khó khăn chiến thắng đại dịch

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5f5zYVBjfWk?rel=0&modestbranding=1&showinfo=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>