Thực hiện điều lệ 24 chương V Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện chỉ thị 35-CT/TW; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/08/2014 của Ban tổ chức Trung Ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng bộ các cấp; kế hoạch 119 KH/QU ngày 19/11/2019 của Ban thường vụ Quận ủy, kế hoạch số 70-KH/ĐU của Đảng Uỷ phường về thực hiện triển khai CT số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chi bộ trường mn Dạ Lan Hương  long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, lựa chọn bầu Cấp ủy mới nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phường Phước Ninh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Được sự thống nhất của Đảng ủy phường Phước Ninh, Sáng ngày 26/03/2020 tại Phòng hội trường tầng 2 UBND phường Phước Ninh, Trường mn Dạ Lan Hương  tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
      Về dự và chỉ đạo Đại hội có:
- Đ/c Lương Thị Kiều Ngọc - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phước Ninh
- Đ/c Huỳnh Hải - Chủ tịch UBND Phường Phước Ninh

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội và kiểm điểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ trường mầm non Dạ Lan Hương nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

  Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lương Thị Kiều Ngọc, Quận ủy viên, bí thư Đảng ủy, phường Phước Ninh đánh giá cao bản dự thảo báo cáo của Chi bộ cho thấy rằng Đại hội đã đánh giá sát và đúng với tình hình thực tế những mặt đã đạt được, nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới,  Chi bộ trường mầm non Dạ Lan Hương cần phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ,  Thực hiện tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong sinh hoạt Chi bộ làm cơ sở xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; Chi bộ phải luôn chú trọng giữ gìn và phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác đoàn thể. Tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí Đảng viên giơ thẻ Đảng biểu quyết và tham gia bỏ phiếu bầu cử

Công đoàn nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại Hội.

Đại hội hoàn thành tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội. Tập thể chi bộ trường mầm non Dạ Lan Hương quyết tâm đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.