Nhằm chuẩn bị tốt công tác đón trẻ quay trở lại trường học sau thời gian chống dịch bệnh Covid-19. Nhà Trường kết hợp đơn vị kết nghĩa Trạm Biên phòng CKC Tiên Sa dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng như trang trí môi trường sẵn sàng đón trẻ quay trở lại trường học. 

Hẹn gặp lại các bé vào ngày 21/9/2020 nhé. 

Đoàn thanh niên Trường cùng CS Biên Phòng trang trí môi trường
Nhãn
Các CS Biên phòng cùng các cô giáo dọn dẹp môi trường
Nhãn
Các CS Biên Phòng cùng các cô giáo dọn dẹp môi trường
Nhãn