Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” 🌈🌈🌈

Chi Đoàn Mn Dạ Lan Hương tham gia cùng Đoàn phường Phước Ninh ra quân dọn vệ sinh tuyến đường Lê Đình Dương

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 202-. Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2020, thiết thực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, Chi Đoàn Trường MN Dạ Lan Hương tham gia cùng Đoàn Phường Phước Ninh tổ chức phát động ra quân “Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp” 

 

Đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia cùng các đoàn viên Chi đoàn Công An, Khu chung cư