• Lớp Nhỡ 1 Chào năm học mới 2020-2021

    Lớp Nhỡ 1 Chào năm học mới 2020-2021

    Lớp Nhỡ 1 của các bé đây. Trong lớp có rất nhiều đồ chơi và đồ dùng học tập để các bé có thể  thao tác và trải nghiệm. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau những ngày giãn cách vì dịch bệnh Covid-19. Các bé sẽ cùng cô giáo làm những việc mà mình thích mỗi ngày khi đến lớp