📣📣📣 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 📣📣📣  👉🏻Theo văn bản chỉ đạo số 2734/SGDĐT-VP về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 6

📣📣📣 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 📣📣📣 👉🏻Theo văn bản chỉ đạo số 2734/SGDĐT-VP về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 6

📣📣📣 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 📣📣📣👉🏻Theo văn bản chỉ đạo số 2734/SGDĐT-VP về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học do mưa lớn ảnh hưởng của bão số 6🌧🌬🌧🌬🌧🌬🌧🌬🌧🌬🌧🌬🌧🌬🎓🎓🎓 Nhà trường xin thông báo:CHO CÁC ...